Doelgroep kleedjesmarkt Koningsdag

Het bestuur van het Oranjecomite Diepenveen wil u graag opmerkzaam maken op het feit dat de door ons georganiseerde kleedjesmarkt uitsluitend bestemd is voor de bovenbouwleerlingen van de basisscholen in Diepenveen. Het betreft derhalve geen vrijmarkt! Aanmelding voor deelname van deze bovenbouwleerlingen aan de kleedjesmarkt dient te geschieden middels de brief die de schooldirecties aan de ouders van deze leerlingen heeft verstuurd