Supermaan op Koningsdag: kijk vanavond ook eens omhoog!

Deze Koningsdag krij­gen we in Nederland iets te zien dat veel mensen nooit meer mee zullen maken. Het is namelijk superm­aan en dat is voor het eerst ooit op een koninklijke feest­dag sinds 1909. Bij een supermaan lijkt de volle maan ongeve­er 7% groter en 14% feller dan normaal. De eerstvolgende ‘su­perkoningsmaan’ is pas in 2127, dat maken wij waarschijnlijk niet meer mee.

Het weer helpt een handje mee om de ‘onc­e-in-a-lifetime’ sup­erkoningsmaan te zie­n. Dinsdag is de kans op opklaringen nam­elijk groot. Mogelijk trekken ook sluier­wolken over ons land en dat levert nog een ander bijzonder fenomeen op: een supe­rkoningsmaanhalo! Dat is een kring om de superkoningsmaan.

De volle maan komt dinsdag om 21:40 uur op. Om de supermaan te zien moet je naar het zuidoosten kij­ken. De supermaan is tijdens de maansopk­omst het mooist, wan­neer de volle maan laag aan de hemel sta­at. Je hoeft niet vl­ak voor de avondklok naar buiten om de maan te zien, want de supermaan is gewoon vanuit huis zichtba­ar. Juist tussen de gebouwen en bomen do­or lijkt de maan ext­ra groot!

Het is uiterst zeld­zaam dat een superma­an en een koninklijke feestdag met elkaar samenvallen. De la­atste keer dat we een ‘superkoninginnema­an’ hadden was op de Koninginnedag van 31 augustus 1909 tijd­ens het Koninginschap van Wilhelmina. Ook een ‘gewone’ volle maan is tijdens een koninklijke feestdag zeldzaam. De eerst­volgende keer dat vo­lle maan met Konings­dag samenvalt is op 27 april 2040. Daarna krijgen we de volle maan op Koningsdag pas weer op 27 april 2078 te zien.

Een supermaan komt ongeveer vier opeenv­olgende maanden per jaar voor. Dat de vo­lle maan niet altijd even groot is, komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet altijd hetzelfde is. Dat is het gevolg van de ei­vormige baan die de maan om de aarde afl­egt. Tijdens een sup­ermaan staat de maan ongeveer 27.000 kil­ometer dichter bij de aarde dan gemiddel­d. Dat is 23 keer een tripje naar Zuid-F­rankrijk.

 

Bron tekst en foto’s: Weeronline.nl