Donateur worden

Machtiging

    Ondergetekende:


    Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan DE PENNINGMEESTER VAN Stichting Oranjecomité Diepenveen om van bovenstaand rekening de jaarlijkse donatie af te schrijven rond 5 april.

    Wanneer u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 4 weken de gelegenheid via uw bank om terugbetaling te vragen. De regeling voor incasso opdrachten is verkrijgbaar bij uw bank.